Na początku prób, staraj się wykonywać zawsze te same ruchy twojej ręki i ciała, i zawsze z taką samą siłą. Po opanowaniu tej techniki ruchu (rzutu), można próbować znaleźć najlepszą odległości od celu, w której wykonując zawsze ten sam ruch, nóż będzie wbijał się w cel.

Lot w kierunku celu, noża polega na obracaniu się wokół jego środka ciężkości, głownia z rękojeścią na zmianę będzie skierowana do celu. Rzucany nóż będzie się obracać w taki sposób, że jeśli wyrzucimy go trzymając za rękojeść, ostrze pójdzie w dół, w pierwszej kolejności.
Pierwsza odległość od celu powinna wynosić około trzech metrów od celu (zawsze mierzona od czubka tylnej nogi!!!). Złap nóż na rękojeść i rzuć, nóż obróci się jeden raz i powinien się wbić, jeśli nie, cofnij się lub posuń nieco do przodu (patrz rozdział o treningu).
Drugą odległością jest stanięcie około metra dalej, niż za pierwszym razem. Teraz złap nóż za ostrze (jeśli to możliwe), po rzucie, nóż powinien obrucić się półtora raz i trafić w cel. Generalnie nie trzeba wiele wysiłku aby rezultat przyszedł, trenujcie a zobaczycie że w pewnym momencie samo przyjdzie. (W rzeczywistości, później będziesz starać się, robić mniej obrotów, aby mieć lepszą kontrolę jeśli rzucasz z większej odległości).
Ważne jest aby próbować cał czas używać tego samego ruchu i siły.

Trzecia odległość - musisz trochę się jeszcze oddalić, nóż złapać ponownie za rączkę i podczas rzutu nóż powinien wykonać dwa pełne obroty, aż się wbije. Ponieważ zawsze rzucasz używając tych samych ruchów i siły, nóż obraca się w taki sam sposób, i leci z taką samą prędkością za każdym razem. W związku z tym można obliczyć lub wyczuć, jak bardzo trzeba iść do tyłu, tak aby nóż wykonał kolejny zwrot o 180stopni (czyli dwa pełne obroty).
Profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem mogą rzucić z odległości, gdzie noże wykonują siedem pełnych obrotów!
Po ustaleniu dystansu, powinieneś zmierzyć go i zanotować. Należy pamiętać, że odległość będzie się nieco różnić w kolejnym dniu szkolenia.

Poniżej prezentuję metodę przygotowaną przez Tima Valentine, do obliczania dystansu potrzebnego do rzutu z jednym obrotem noża.
Ta metoda obliczania odległości na jeden obrót noża opracował autor za pomocą dnia spędzonego z kamerą video, a niektóre stopklatki sprawdzające rezultaty, pozwoliły autorowi na osiągnięcie finalnie siedmiu obrotów noża i rzucaniu z odległości 53,5 metrów, zaledwie kilka minut po skonfigurowaniu obliczeń.

Wymagania wstępne - Musisz znać odległość do końca palca do punktu, w którym można osiągnąć wysoki wskaźnik sukcesu rzutów dla dwóch obrotów noża. Będzie to podstawą dla wszystkich obliczeń. Jest to trochę metodą prób i błędów,  ale obliczanie odległości dla dwóch obrotów daje większy współczynnik szans na poprawne obliczenia.
Dzięki zastosowaniu
zapisu obrazu i przeglądania stop klatek, zostały dokonane ustalenia, że nóż zazwyczaj opuszcza rękę w pionowej postawie, od punktu w górę. Odległość ta wynosi generalnie 68,5 cm przed
punktem palca.

Oznacza to, że nóż będzie podróżować na odległość znaku minus dwa palce stóp i okazuje się 2,25 do strajku celu w postawie poziomej punkt pierwszy. To wszystko musimy obliczyć odległość znaku toe na rzut dowolną liczbę obrotów.

Dla rzutu z dwoma obrotami, autor obliczeń kładzie stopę w odległości 548cm (18 stóp) od celu. Odjąć od tego dwie stopy i masz odległość 16 stóp (487cm) od celu w chwili rzutu. Nóż opuszcza rękę w pozycji pionowej robi dwa i jedną czwartą obrotów przed trafieniem w cel. Dlatego dzieląc 16 stóp - całość podróży, przez 2,25 okazuje podjęte, wynik - 7,1 stopy. Teraz wystarczy dodać 7,1 stopy do 18 stóp odległości dla każdego dodatkowego obrotu.

(odległość palca - ilość kroków przed oddaniem rzutu) / (obroty noza+ 0,25) = odległość do kolejnego obrotu noża

Przykład autora obliczeń:
(18 - 2) / (2 + 0.25) = 7.1

1 stopa = 30,48cm

Oczywiście dla każdego te odległości będą inne!!!

Daje to autorowi poniższa tabelkę: