Novelty Knife Co.
Firma założona w Canton Ohia, działajaca w latach 1879 - 1948.
Poniższa seria to dzieło współczesne, firmy sygnującej się jako Novelty Knife Co., a noze produkowane są w Chinach.
Bardzo ciekawa seria, pokazująca dawnych bohaterów z westernów, ale i nie tylko.

prev next
prev next