Opis firmy powstał na podstawie rewelacyjnego opracowania na stronie: 

http://www.noze-cz.cz/virtualni-museum/mikulasovic...

Franz Frenzel to jedna z firm, którymi może się poszczycić nasz południowy sąsiad. Jednak firma ta nie znajdowała się przez cały czas w Czechosłowacji / Czechach.
Fabryka noży została założona w Mikulášovicach, a następnie przeniesiona na pewien czas do Nixdorf w 1870 roku przez Franz Frenzela, które to miejscowości były sąsiadami. Nazywała się wówczas Messrfabrik Franz Frenzel.

Firma znana podczas trwania III Rzeszy jako: Sudetengau anlbo Sudetenland. A jej nazwy handlowe to: Ankermarke i Solidus.

Firma początkowo ze skromnej, lokalnej firmy, szybko się przekształciła w spore przedsiębiorstwo. w 1903 roku F. Frenzel przekształcona została w spółkę akcyjną. W tym roku przemianowano również nazwę fabryki na: Frenixwerk Franz Frenzel MESSERFABRIK. I zaczęła używać znaku towarowego o nazwie FRENIX.
Od 1903 roku, kiedy firma Franz Frenzel stała się spółką akcyjną, akcje w firmie posiadali: Franz Frenzel, Franz Grohmann (mocno związany z rodziną Frenzel) i Alfreeed Rosche. W 1918 roku F. Grohmann zmarł, a jego udziały w spółce przejeli jego bliscy krewni: Johan Grohmann, Matilda Grohmannová i Magdalena Grohmannová.
Od 1945 roku (28 czerwca), w związku z przekształceniami wewnątrz kraju, sprawowanie władzy (połączoną z konfiskatą dóbr w firmie) przejął rząd.

W latach 1945 - 1947 fabryka miała czeską nazwę František Frenzel, fabryka Frenix z siedzibą w Mikulášovice.

Fabryka Franz Frenzel była bardzo znaną firmą, m.in ze względu na niezwykle szeroki wybór produktów. Produkowała setki typów noży. W tym produkowała setki tysięcy tanich noży przeznaczonych do sprzedaży na pielgrzymkach, dobrych noży myśliwskich, sztyletów, noży dla rzemieślników i noży reklamowych.

Znakiem towarowym firmy była kotwica z literami "F" po jego obu stronach.

prev next

Zdjęcia byłej siedziby fabryki z 2006 roku:

prev next

Nazwa FRENIX stosowana jest od 1903 roku i jest to połączenie słów FRE - Frenzel i NIX - Nixdorf.

Jest też jeszcze jeden znak, jednak nie jest znana data kiedy był nanoszony na noże firm FF:

Zdjęcia dokumentów i fotografii dostarczone przez Pana Horvatovič www.nixdorf.estranky.cz związane z firmą FF:

prev next
prev next

Nóż wystawowy z okładkami z szylkretu, złożony ma długość 15,24cm:

prev next

Zdjęcia różnych modeli noży:

prev next

Firma Franz Franzel w 2002 roku przeszła w posiadanie firmy Mikov.

Ostatnio trafił do mnie model, znakowany Frenix. Bardzo ciekawa konstrukcja. Nóż typu beczułkowatego ze specjalnym systemem otwierania i blokowana klingi.

Polega on na odchyleniu sprężyny, która jednocześnie wysówa delikatie klingę, którą można wówczas otworzyć. Ponowne złożenie sprężyny dodatkowo blokuje klingę w pozycji otwartej.

 
 
 

Polecam obejrzenie starego katalogu pod adresem:
http://www.noze-cz.cz/virtualni-museum/mikulasovic...